Anders Waas lämnar TikoMed

Written on 2017-06-10

Anders Waas lämnar sin post som VD för TikoMed som han tillträdde 2009. Bolagets verksamhet har under det senaste året för flyttats mot ett fokus på kliniska studier inom neurologi området istället för som tidigare det kardiovaskulära området. Bolaget kommer i högre grad att externalisera sin verksamhet och fokusera på samarbeten med olika universitet och institutioner på sin väg mot att finna en lämplig partner för bolagets projekt.
Anders Waas har under sin tid som VD på många sätt bidragit till verksamheten genom att leda flera av dess pre-kliniska och kliniska studier samt bidragit till flera patent. Stefan Sallerfors, bolagets ordförande önskar, på styrelsens vägnar, Anders lycka till med nya uppdrag. Adam Bruce tillträder som tillförordnad VD