TikoMed is interviewed by Rapidus

Written on 2018-04-27

TikoMed fyller kassan inför ALS-studier
2018-04-23
Läkemedelsbolaget TikoMed från skånska Viken fyller på kassan med nära 24 miljoner kronor.
Pengarna ska räcka fram till starten av nya fas II-studier för behandling av sjukdomen ALS.
I höstas slöt TikoMed ett avtal med Universitetssjukhuset i Birmingham, Storbritannien. Planen är
att gemensamt genomföra sex kliniska studier framöver. Först ut är två studier – en i Sverige och en
i Storbritannien – för bolagets läkemedelssubstans för behandling av ALS. Studierna börjar före
respektive efter sommaren.
Inom ramen för projektet ILB ska även studier på ögonsjukdomen glaukom samt stroke eller
traumatisk hjärnskada genomföras. Tidigare har man huvudsakligen fokuserat på att förbättra
möjligheterna efter en stroke. Men nya fynd gjorde att bolaget fokuserade om, bland annat till
behandling mot ALS.
– Vi har fått kärlnybildning under strokestudier, det är unikt att man lyckas visa fungerande,
blodbärande kärl. Annars brukar de läcka kan man enkelt förklara. Vid studierna upptäckte vi att vår
läkemedelssubstans även har en positiv påverkan på rörlighet och funktion, så vi förstod att den
kunde användas även för andra neurologiska sjukdomar, säger TikoMeds vd och grundare Adam
Bruce till Rapidus.
Bolagets andra projekt, Ibsolvmir, motverkar bortstötande av transplanterade insulinproducerande
celler hos patienter med svår diabetes typ-1 och kronisk pankreatit. Efter avslutad fas II-studie, som
delfinansierades av statliga National Institute of Health i USA, ligger fokus nu på att skapa
samarbeten med stamcellsföretag.
Sent 2016 reste TikoMed 32 miljoner kronor – då för studier av läkemedelssubstansen som ska
förbättra möjligheterna efter stroke. Tidigare samma år reste bolaget 21 miljoner kronor. Ytterligare
en emission planeras framöver, som ska ta bolaget igenom de nya studierna. I den färska emissionen
på knappt 24 miljoner gick privatinvesterare, såväl befintliga som nya, in med kapital.
TikoMed har huvudkontor i Viken och en forskningsenhet i Uppsala Science Park. Bolaget
grundades 2002 och sysselsätter fem personer exklusive konsulter. Familjen Bruce är största ägare.
Emily Binks
Denna artikel är ursprungligen publicerad i Rapidus nyhetsbrev och återpubliceras med tillstånd av
Rapidus. Läs mer här: www.rapidus.se